PRZETARGI - Powiat tczewski


Archiwum


Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
ogłasza przetarg na:
Modernizacja Hydroforni i ujęcia wody w Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach 23
Termin składania ofert: 2013-05-10 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego
Termin składania ofert: 2013-04-30 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
BUDOWA CHODNIKA Z ODWODNIENIEM DROGI POWIATOWEJ NR 2823G NICPONIA-JAŹWISKA-OPALENIE
Termin składania ofert: 2013-04-26 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
dostawa solarko-piaskarki oraz pługa
Termin składania ofert: 2013-04-26 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
NADZÓR AUTORSKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ODBUDOWA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI MOSTU TCZEWSKIEGO - ETAP II (WIEŻE NR 2 i 4)
Termin składania ofert: 2013-04-17 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
NADZÓR INWESTORSKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ODBUDOWA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI MOSTU TCZEWSKIEGO - ETAP II (WIEŻE NR 2 i 4)
Termin składania ofert: 2013-04-16 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
roboty związane z poprawą bezpieczeństwa obiektów mostowych
Termin składania ofert: 2013-04-15 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
dostawa rębaka do gałęzi
Termin składania ofert: 2013-04-11 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
przebudowa przepustu w drodze Lignowy Szlacheckie – Wielkie Walichnowy
Termin składania ofert: 2013-04-08 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
ODBUDOWA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI MOSTU TCZEWSKIEGO - ETAP II (WIEŻE NR: 2 I 4)
Termin składania ofert: 2013-04-04 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Bieżące utrzymanie zieleni oraz sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych
Termin składania ofert: 2013-04-03 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
roboty ulepszające nawierzchnie dróg
Termin składania ofert: 2013-03-20 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
dostawy grysu i kamienia łamanego
Termin składania ofert: 2013-03-20 - Czytaj całość


Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Remont pracowni obróbki plastycznej
Termin składania ofert: 2013-03-19 - Czytaj całość


Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Wykonanie prac remontowych w obiektach Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie i Narkowach
Termin składania ofert: 2013-03-08 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOKOŃCZENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ KUCHNI I POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA CENTRUM AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2013-03-07 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej (termin II)
Termin składania ofert: 2013-03-07 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ, OBIEKTOWEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA TERENU GMINY TCZEW, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW ORAZ GMINY SUBKOWY
Termin składania ofert: 2013-02-27 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Bieżące utrzymanie drzew w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego
Termin składania ofert: 2013-02-18 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
dostawy emulsji asfaltowej oraz mieszanki mineralno-asfaltowej
Termin składania ofert: 2013-02-13 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
WYKONANIE USŁUGI GEODEZYJNEJ: MODERNIZACJA EWIDENCJI.
Termin składania ofert: 2013-02-06 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
ogłasza przetarg na:
Przygotowanie i podanie posiłków w kuchni Zamawiającego
Termin składania ofert: 2013-01-31 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU KSERO, TAŚM, TUSZÓW I TONERÓW DO DRUKAREK ORAZ TONERÓW DO KSEROKOPIAREK
Termin składania ofert: 2013-01-14 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA ELEMENTÓW SCENICZNYCH: OŚWIETLENIA, NAGŁOŚNIENIA I KURTYNY DLA POTRZEB CENTRUM AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2013-01-09 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
WYZNACZENIE JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ CAŁODOBOWO ZADANIE USUWANIA (PRZEMIESZCZANIA) POJAZDÓW Z DRÓG I PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH
Termin składania ofert: 2012-12-21 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA 5 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W: RUDNIE, PELPLINIE, DAMASZCE, GNIEWIE I STANISŁAWIU
Termin składania ofert: 2012-12-14 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
WYZNACZENIE JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ CAŁODOBOWO ZADANIE USUWANIA (PRZEMIESZCZANIA) POJAZDÓW Z DRÓG I PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH
Termin składania ofert: 2012-12-12 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
profilowanie rowów przydrożnych w Powiecie Tczewskim
Termin składania ofert: 2012-12-11 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
ogłasza przetarg na:
Dostawa artykułów chemicznych (zmiana zestawienia )do DPS w Wielkich Wyrębach
Termin składania ofert: 2012-12-06 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
ogłasza przetarg na:
Dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
Termin składania ofert: 2012-12-05 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
ogłasza przetarg na:
Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach 23
Termin składania ofert: 2012-12-03 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
ogłasza przetarg na:
Dostawa artykułów mięsnych i jego przetworów
Termin składania ofert: 2012-12-03 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wspomagającego zarządzanie infrastrukturą informatyczną
Termin składania ofert: 2012-11-28 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie
Termin składania ofert: 2012-11-23 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLOWYCH, DO PRZYCZEP ORAZ MOTOROWEROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE W LATACH 2013 - 2015
Termin składania ofert: 2012-11-20 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Cyfryzacja i implementacja do bazy danych systemu EWID2007 dokumentacji będącej w zasobie PODGiK w Tczewie
Termin składania ofert: 2012-11-15 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Wyposażenie Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie – zamówienie realizowane w sześciu częściach.
Termin składania ofert: 2012-11-09 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POWIATU TCZEWSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
Termin składania ofert: 2012-11-08 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
ogłasza przetarg na:
Roboty remontowe w budynku DPS w pelplinie - etap II
Termin składania ofert: 2012-11-06 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
wykaszanie krzewów na terenie Powiatu Tczewskiego
Termin składania ofert: 2012-11-05 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
profilowanie rowów przydrożnych
Termin składania ofert: 2012-11-05 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
CYFRYZACJA I IMPLEMENTACJA DO BAZY DANYCH SYSTEMU EWID2007 DOKUMENTACJI BĘDĄCEJ W ZASOBIE PODGiK W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2012-10-30 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Wykonywanie kontroli technicznej dokumentacji przekazywanej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tczewie w 2013 roku
Termin składania ofert: 2012-10-26 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
świadczenie usług w zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
Termin składania ofert: 2012-10-24 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
ogłasza przetarg na:
Dostawa oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej
Termin składania ofert: 2012-10-22 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ - LINII ZASILAJĄCEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSRziK W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2012-10-22 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Wykonanie elementów uspokojenia ruchu (progów zwalniających wraz z oznakowaniem) w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi powiatowej nr 2820G Pelplin - Kulice - Nowa Cerkiew
Termin składania ofert: 2012-10-22 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
modernizacja odcinka chodnika o długości 120 mb w miejscowości Dąbrówka Tczewska
Termin składania ofert: 2012-10-22 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
wykonanie cienkiej warstwy nawierzchni bitumicznej typu „slurry seal” na drodze 2862G – ulica Sobieskiego
Termin składania ofert: 2012-10-19 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Wykonywanie kontroli technicznej dokumentacji przekazywanej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tczewie w 2013 roku
Termin składania ofert: 2012-10-18 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
ogłasza przetarg na:
Roboty remontowe w budynku DPS w Pelplinie
Termin składania ofert: 2012-10-08 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
ogłasza przetarg na:
Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie
Termin składania ofert: 2012-10-08 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ - LINII ZASILAJĄCEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSRziK W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2012-09-28 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
ogłasza przetarg na:
Modernizacja posadzek na korytarzach budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Gniewie
Termin składania ofert: 2012-09-28 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
ogłasza przetarg na:
Malowanie dachu na budynku administracyjno-mieszkalnym oraz na przybudówce przylegającej do budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Gniewie
Termin składania ofert: 2012-09-28 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
ogłasza przetarg na:
Ułożenie kostki i wykonanie opaski wokół przybudówki przylegającej do budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Gniewie
Termin składania ofert: 2012-09-28 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską - projekt
Termin składania ofert: 2012-09-28 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA DO CENTRUM AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2012-08-13 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
ogłasza przetarg na:
Dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie
Termin składania ofert: 2012-07-24 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych
Termin składania ofert: 2012-07-19 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA PN. ODBUDOWA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI MOSTU TCZEWSKIEGO – ETAP I (REMONT WIEŻY NR 3)
Termin składania ofert: 2012-07-17 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w granicach administracyjnych Gminy Tczew - projekt
Termin składania ofert: 2012-07-09 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
NADZÓR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI ZADANIA PN. „ODBUDOWA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI MOSTU TCZEWSKIEGO” – ETAP I (REMONT WIEŻY NR 3)
Termin składania ofert: 2012-07-06 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU TCZEWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
Termin składania ofert: 2012-06-29 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
ODBUDOWA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI MOSTU TCZEWSKIEGO - etap I (remont wieży nr 3)
Termin składania ofert: 2012-06-27 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SOSW W TCZEWIE ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZKZ W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2012-06-21 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO W SPALARNI ODPADÓW MEDYCZNYCH W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2012-06-11 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
dostawy emulsji asfaltowej
Termin składania ofert: 2012-06-08 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
ogłasza przetarg na:
Dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie
Termin składania ofert: 2012-05-31 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
wykonanie dokumentacji projektowych związanych z pracami modernizacyjnymi na dwóch wiaduktach
Termin składania ofert: 2012-05-30 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU TCZEWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
Termin składania ofert: 2012-05-22 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Rudnie
ogłasza przetarg na:
Dostawa oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej 42-43 MJ/kg dla kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Rudnie ( kod CPV 09135100-5).
Termin składania ofert: 2012-05-16 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2820G Pelplin - Kulice - Nowa Cerkiew"
Termin składania ofert: 2012-05-15 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Roboty związane z poprawą bezpieczeństwa obiektów mostowych – opracowanie dokumentacji kosztorysowej
Termin składania ofert: 2012-05-10 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni i pomieszczeń pomocniczych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”
Termin składania ofert: 2012-05-07 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
wykonanie remontów cząstkowych chodników na terenie Powiatu Tczewskiego
Termin składania ofert: 2012-05-02 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2820G PELPLIN – KULICE - NOWA CERKIEW
Termin składania ofert: 2012-04-30 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
dostawy grysu i kruszywa łamanego
Termin składania ofert: 2012-04-24 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
wykonanie dwóch bramownic oraz wymiana belek ograniczających skrajnię pionową wiaduktu nr 02 w ciągu ulicy 1 Maja w Tczewie
Termin składania ofert: 2012-04-17 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU TCZEWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
Termin składania ofert: 2012-04-16 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego
Termin składania ofert: 2012-04-11 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Bieżące utrzymanie zieleni oraz sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych
Termin składania ofert: 2012-03-29 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Budowa chodnika w drodze (Turze – Małżewo – Swarożyn) w Swarożynie
Termin składania ofert: 2012-03-22 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem
Termin składania ofert: 2012-03-12 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ, OBIEKTOWEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA TERENU GMINY TCZEW, GMINY PELPLIN, GMINY MORZESZCZYN ORAZ GMINY SUBKOWY
Termin składania ofert: 2012-03-12 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Modernizacja mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie - etap I - ekspertyza
Termin składania ofert: 2012-03-12 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Usługa geodezyjna: modernizacja ewidencji
Termin składania ofert: 2012-03-06 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU KSERO, TAŚM, TUSZÓW I TONERÓW DO DRUKAREK ORAZ TONERÓW DO KSEROKOPIAREK
Termin składania ofert: 2012-02-24 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
dostawy emulsji asfaltowej oraz mieszanki mineralno-asfaltowej
Termin składania ofert: 2012-02-10 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
Termin składania ofert: 2012-02-03 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
ogłasza przetarg na:
Przygotowywanie i podawanie posiłków w kuchni zamawiającego
Termin składania ofert: 2012-01-30 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY BUDOWIE HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH I KUPIECKICH W TCZEWIE,PRZY ULICY CZYŻYKOWSKIEJ 17
Termin składania ofert: 2012-01-10 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PRYWATYZACJĄ SZPITALI TCZEWSKICH S.A. Z SIEDZIBĄ W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2011-12-23 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ulicy 30 Stycznia - projekt i wykonanie
Termin składania ofert: 2011-12-16 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
ogłasza przetarg na:
Dostawa artykułów spożywczych
Termin składania ofert: 2011-12-15 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
ogłasza przetarg na:
Dostawa art. miesnych i jego przetworów
Termin składania ofert: 2011-12-15 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POWIATU TCZEWSKIEGO
Termin składania ofert: 2011-12-13 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH I KUPIECKICH W TCZEWIE, PRZY ULICY CZYŻYKOWSKIEJ17
Termin składania ofert: 2011-12-12 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA DWÓCH AUTOBUSÓW I JEDNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEDNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU SEDAN
Termin składania ofert: 2011-12-12 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Wykonywanie kontroli technicznej dokumentacji przekazywanej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tczewie w 2012 roku
Termin składania ofert: 2011-12-09 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLOWYCH, DO PRZYCZEP ORAZ MOTOROWEROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE W ROKU 2012
Termin składania ofert: 2011-12-08 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
ogłasza przetarg na:
Dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie
Termin składania ofert: 2011-12-05 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Wykonywanie kontroli technicznej dokumentacji przekazywanej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tczewie w 2012 roku
Termin składania ofert: 2011-12-01 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
dostawa samochodu osobowego
Termin składania ofert: 2011-11-30 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Dostawa oprogramowania biurowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Tczewie
Termin składania ofert: 2011-11-23 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Przebudowa ulicy 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) - dokumentacja projektowa
Termin składania ofert: 2011-11-15 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu internetowego dla Powiatu Tczewskiego w ramach projektu pn. Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać
Termin składania ofert: 2011-11-14 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Dostawa do siedziby Starostwa Powiatowego w Tczewie 5 samochodów osobowych typu kombivan oraz 1 samochodu ciężarowego do transportu odpadów medycznych i weterynaryjnych.
Termin składania ofert: 2011-11-07 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
ogłasza przetarg na:
Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Gniewie
Termin składania ofert: 2011-10-26 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Usługa opracowania oprogramowania finansowo-księgowego dla Starostwa Powiatowego i jednostek podległych.
Termin składania ofert: 2011-10-25 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Dostawa kart chipowych oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Tczewie wraz z przeszkoleniem pracowników w ramach projektum pn. Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać
Termin składania ofert: 2011-10-24 - Czytaj całość


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Pasierba w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od szkoły do internatu wraz z oświetleniem na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
Termin składania ofert: 2011-10-21 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Dostawa 3 lamp do fototerapii przeznaczonych do leczenia żółtaczki fizjologicznej u noworodka na potrzeby NZOZ Szpital Powiatowy w Tczewie Szpitale Tczewskie S.A. (dawniej Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tczewie)
Termin składania ofert: 2011-10-20 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
ogłasza przetarg na:
Roboty remontowe w budynku DPS w Pelplinie. Utwardzenie terenów zielonych na terenie DPS.
Termin składania ofert: 2011-10-18 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
dokumentacja projektowa budowy chodnika z Tczewa do Bałdowa wraz z modernizacją jezdni
Termin składania ofert: 2011-10-17 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
dokumentacja projektowa przebudowy drogi 2228G Krzywe Koło - Koźliny - Tczew na odcinku 1500 m od skrzyżowania z drogą 2807G
Termin składania ofert: 2011-10-17 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
świadczenie usług w zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
Termin składania ofert: 2011-10-17 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
ogłasza przetarg na:
Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie
Termin składania ofert: 2011-10-10 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
USŁUGA PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ Z ASTROFIZYKI W RAMACH PROJEKTU: KOSMICZNA EDUKACJA WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Termin składania ofert: 2011-10-07 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Utrzymanie czystości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz na terenach przyległych do budynku urzędu.
Termin składania ofert: 2011-10-06 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
ogłasza przetarg na:
Remont elewacji budynku administracyjno-mieszkalnego przy Domu Pomocy Społecznej w Gniewie
Termin składania ofert: 2011-09-27 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portali internetowych dla 4 partnerów projektu pn. „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”
Termin składania ofert: 2011-09-23 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA 5 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TYPU KOMBIVAN DO SIEDZIBY STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2011-09-19 - Czytaj całość


Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Wykonanie prac remontowych na terenie ZKZ Tczew
Termin składania ofert: 2011-09-12 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Odwodnienie odcinka drogi powiatowej nr 2714G w miejscowości Wędkowy
Termin składania ofert: 2011-09-02 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Opracowanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz dostawę niezbędnego sprzętu i oprogramowania
Termin składania ofert: 2011-08-17 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
ogłasza przetarg na:
Dostawa oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej
Termin składania ofert: 2011-08-05 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD TERMOMODERNIZACJĄ I LO W TCZEWIE W RAMACH PROJEKTU:TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO
Termin składania ofert: 2011-08-03 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Aktywizacji i Rozwoju Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”.
Termin składania ofert: 2011-08-01 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
ogłasza przetarg na:
dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej
Termin składania ofert: 2011-07-22 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGOZ PRZEZNACZENIEM DLA NZOZ SZPITAL POWIATOWY W TCZEWIE SZPITALE TCZEWSKIE S.A. (DAWNIEJ TCZEWSKIECENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.) Z SIEDZIBĄ W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2011-07-18 - Czytaj całość


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Pasierba w Tczewie
ogłasza przetarg na:
wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
Termin składania ofert: 2011-07-18 - Czytaj całość


Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Pasierba w Tczewie
ogłasza przetarg na:
ogłoszenie ozmiznie ogłoszenia
Termin składania ofert: 2011-07-18 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA
Termin składania ofert: 2011-07-13 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego
Termin składania ofert: 2011-07-12 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
BUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH PRZY II LO W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2011-07-11 - Czytaj całość


Powiatowa Stacja Snitarno Epidemiologiczna w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin składania ofert: 2011-06-22 - Czytaj całość


Powiatowa Stacja Snitarno Epidemiologiczna w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Remont elewacji zachodniej zabytkowej willi w Tczewie przy ul. Obr. Westerplatte 10
Termin składania ofert: 2011-06-17 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
remonty chodników na terenie Powiatu Tczewskiego
Termin składania ofert: 2011-06-16 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA 4 BUDYNKÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO W RAMACH PROJEKTÓW
Termin składania ofert: 2011-06-08 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
TERMOMODERNIZACJA 4 BUDYNKÓW SZKÓŁW RAMACH PROJEKTÓW: „TERMOMODERNIZACJA KOMPLESKU BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W TCZEWIE”ORAZ „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKÓŁPONADGIMNAZJALNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO
Termin składania ofert: 2011-06-07 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
ogłasza przetarg na:
dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie
Termin składania ofert: 2011-06-03 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Rewitalizacja zespołu Dworsko-Parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew
Termin składania ofert: 2011-06-01 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
świadczenie usług ścinarką poboczy wraz z odwozem ziemi
Termin składania ofert: 2011-05-23 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Rudnie
ogłasza przetarg na:
Dostawa oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej 42-43 MJ/kg dla kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Rudnie ( kod CPV 09135100-5).
Termin składania ofert: 2011-05-17 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
BUDOWA CENTRUM TRANSFERU EUROPEJSKICH SYSTEMÓW WSPARCIA ROZWOJU I AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2011-05-04 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM TRANSFERU EUROPEJSKICH SYSTEMÓW WSPARCIA ROZWOJU I AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2011-05-04 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ, OBIEKTOWEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA TERENU MIASTA GNIEWA ORAZ OKOLICZNYCH WSI
Termin składania ofert: 2011-04-27 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
WYKONANIE USŁUGI GEODEZYJNEJ: MODERNIZACJA EWIDENCJI
Termin składania ofert: 2011-04-27 - Czytaj całość


Powiatowa Stacja Snitarno Epidemiologiczna w Tczewie
ogłasza przetarg na:
„ Remont elewacji zachodniej zabytkowej willi w Tczewie przy ul. Obr. Westerplatte 10”
Termin składania ofert: 2011-04-27 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
ADAPTACJA NIERUCHOMOŚCI W NARKOWACH DLA POTRZEB FILII DOMU DZIECKA W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2011-04-12 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego
Termin składania ofert: 2011-04-05 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
ogłasza przetarg na:
Dostawa artykułów chemicznych i srodków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie
Termin składania ofert: 2011-04-05 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
ogłasza przetarg na:
Dostawa artykułów chemicznych i srodków czystości dla Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie
Termin składania ofert: 2011-03-29 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
dostawy emulsji asfaltowej
Termin składania ofert: 2011-03-24 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
dostawy grysu i kruszywa łamanego
Termin składania ofert: 2011-03-16 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
WYŁONIENIE KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU:KOSMICZNA EDUKACJA WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Termin składania ofert: 2011-03-03 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
bieżące utrzymanie zieleni oraz sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego
Termin składania ofert: 2011-02-28 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU KSERO, TAŚM, TUSZÓW I TONERÓW DO DRUKAREK ORAZ TONERÓW DO KSEROKOPIAREK
Termin składania ofert: 2011-02-21 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
wynajem ekipy remontowej do drobnych prac utrzymaniowych na terenie Powiatu Tczewskiego
Termin składania ofert: 2011-02-15 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Termin składania ofert: 2011-02-10 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
ogłasza przetarg na:
PRZYGOTOWANIE I PODANIE POSIŁKÓW W KUCHNI ZAMAWIAJĄCEGO
Termin składania ofert: 2011-02-03 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem
Termin składania ofert: 2011-02-02 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
ogłasza przetarg na:
PRZYGOTOWANIE I PODANIE POSIŁKÓW W KUCHNI ZAMAWIAJĄCEGO
Termin składania ofert: 2011-02-02 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA INFOMATÓW Z OPROGRAMOWANIEM DLA PARTNERSKICH URZĘDÓW W RAMACH PROJEKTU:JA TAM DO URZĘDU NIE CHODZĘ -WOLĘ ICH UNIKAĆ
Termin składania ofert: 2011-01-12 - Czytaj całość


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie
ogłasza przetarg na:
Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie
Termin składania ofert: 2010-12-23 - Czytaj całość


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie
ogłasza przetarg na:
Utworzenie kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie
Termin składania ofert: 2010-12-20 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
WYKONYWANIE KONTROLI TECHNICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEKAZYWANEJ DO POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2010-12-17 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
ogłasza przetarg na:
Dostawę artykułów mięsnych i jego przetworów.
Termin składania ofert: 2010-12-15 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
ogłasza przetarg na:
Dostawa artykułów mięsnych i jego przetworów
Termin składania ofert: 2010-12-15 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
ogłasza przetarg na:
Dostawa artykułów spożywczych
Termin składania ofert: 2010-12-15 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
ogłasza przetarg na:
Dostawa artykułów spożywczych
Termin składania ofert: 2010-12-15 - Czytaj całość


Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Adaptacja pomieszczenia warsztatowego na pracownię budowlaną
Termin składania ofert: 2010-12-14 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
WYKONYWANIE KONTROLI TECHNICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEKAZYWANEJ DO POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2010-12-09 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA INFOMATÓW Z OPOGRAMOWANIEM DLA PARTNERSKICH URZĘDÓW W RAMACH PROJEKTU: JA TAM DO URZĘDU NIE CHODZĘ – WOLĘ ICH UNIKAĆ
Termin składania ofert: 2010-12-09 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA LAPTOPA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM W RAMACH PROJEKTU: JA TAM DO URZĘDU NIE CHODZĘ – WOLĘ ICH UNIKAĆ
Termin składania ofert: 2010-12-08 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
WYKONYWANIE KONTROLI TECHNICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEKAZYWANEJ DO POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2010-11-25 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA LAPTOPA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ INFOMATÓW Z OPOGRAMOWANIEM DLA PARTNERSKICH URZĘDÓW W RAMACH PROJEKTU:JA TAM DO URZĘDU NIE CHODZĘ-WOLĘ ICH UNIKAĆ
Termin składania ofert: 2010-11-25 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2010-11-18 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DOMU DZIECKA W TCZEWIE NA POTRZEBY POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Termin składania ofert: 2010-11-16 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
TERMOMODERNIZACJA KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2010-11-16 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO EWIDENCJI ORAZ INWENTARYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW NISKOCENNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYM OPRZYRZĄDOWANIEM
Termin składania ofert: 2010-11-15 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
świadczenie usług w zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
Termin składania ofert: 2010-10-21 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
ogłasza przetarg na:
Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.(Kod CPV 15000000-8)
Termin składania ofert: 2010-10-20 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH WRAZ Z MONTAŻEM DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2010-10-19 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
ogłasza przetarg na:
Wykonanie elewacji na budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Gniewie
Termin składania ofert: 2010-10-15 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
TERMOMODERNIZACJA KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2010-09-27 - Czytaj całość


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie
ogłasza przetarg na:
Adaptacja poddasza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie - etap II
Termin składania ofert: 2010-09-24 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Adaptacja pomieszczeń Domu Dziecka w Tczewie na potrzeby powiatowych jednostek organizacyjnych
Termin składania ofert: 2010-09-21 - Czytaj całość


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie
ogłasza przetarg na:

Termin składania ofert: 2010-09-08 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
Opracowanie numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej dla terenu miasta Pelplina
Termin składania ofert: 2010-09-07 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO TJ. STAROSTWA POWIATOWEGO I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK
Termin składania ofert: 2010-08-31 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
WYMIANIA NAWIERZCHNI Z PODŁOŻEM W HALI SPORTOWEJ II LO W TCZEWIE
Termin składania ofert: 2010-08-25 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
opracowanie przeglądów szczegółowych szesnastu obiektów mostowych
Termin składania ofert: 2010-08-23 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Rudnie
ogłasza przetarg na:
Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Rudnie-etapII.
Termin składania ofert: 2010-08-13 - Czytaj całość


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie
ogłasza przetarg na:
Utworzenie kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Pelplinie
Termin składania ofert: 2010-08-09 - Czytaj całość


Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ogłasza przetarg na:
świadczenie usług ścinarką poboczy wraz z odwozem ziemi
Termin składania ofert: 2010-08-06 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Termin składania ofert: 2010-07-29 - Czytaj całość


Starostwo Powiatowe w Tczewie
ogłasza przetarg na:
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Termin składania ofert: 2010-07-28 - Czytaj całość


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie
ogłasza przetarg na:

Termin składania ofert: 0000-00-00 - Czytaj całość


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie
ogłasza przetarg na:

Termin składania ofert: 0000-00-00 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
ogłasza przetarg na:

Termin składania ofert: 0000-00-00 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
ogłasza przetarg na:

Termin składania ofert: 0000-00-00 - Czytaj całość


Powiatowa Stacja Snitarno Epidemiologiczna w Tczewie
ogłasza przetarg na:

Termin składania ofert: 0000-00-00 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
ogłasza przetarg na:

Termin składania ofert: 0000-00-00 - Czytaj całość


Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
ogłasza przetarg na:

Termin składania ofert: 0000-00-00 - Czytaj całość


Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie
ogłasza przetarg na:

Termin składania ofert: 0000-00-00 - Czytaj całość


Liczba odwiedzin: 872427
Copyright © 2003 - 2009 Starostwo Powiatowe w Tczewie